Takenaka Oddział w Polsce

TAKENAKA CORPORATION jest najstarszą japońską firmą architektoniczną, inżynierską

 i budowlaną z ponad 400- letnią tradycją, datującą się od 1610 roku.

Historia

Takenaka Europe została założona w 1973 roku w Dusseldorfie (Niemcy), potem nasza działalność uległa rozszerzeniu na 12 krajów Europy.

Takenaka w Polsce

W Polsce firma zrealizowała ponad 100 projektów, w większości dla inwestorów japońskich oraz klientów międzynarodowych.

Zatrudnienie

Obecne zatrudnienie to ponad 500 pracowników w Europie w tym ponad 100 w Polsce, obejmujących pracowników zarówno japońskich jak i polskich.

Rozwój

Zatrudniając na świecie ponad 9000 profesjonalistów i osiągając obrót ponad 9 miliardów EUR rocznie

Ekologia

Kładziemy nacisk na oferowanie zrównoważonych rozwiązań („zielone budowy”) uwzględniając: ochronę środowiska, zdrowe warunki pracy, obniżenia kosztów zużycia energii, doskonaląc swój wizerunek.

Kariera

Takenaka Corporation jest jedną z największych i najstarszych firm inżyniersko- budowlanych na świecie, która została oceniona na przez „Forbes” jako najbardziej ceniona firmowa marka budowlana na świecie.

Pracuj dla nas

Aktualnie nasze biura budowy znajdują się w województwach: dolnośląskim, 

opolskim, śląskim, małopolskim, łódzkim i mazowieckim.