Rozwój

ROZWÓJ


Firma, zatrudniając na świecie ponad 10 000 pracowników osiąga obrót ponad 10M USD rocznie.

Stale rozwija nowoczesne metody projektowania oraz nowatorskie rozwiązania wykorzystywane na etapie realizacji obiektów. Angażuje się głęboko w działania związane z poprawą organizacji i życia w miastach. Znacząco zmieniając same role budynków i infrastruktury. Zamierza stać się najlepszym partnerem dla społeczeństwa i klientów, zapewniając nową wartość, dzięki nowym rozwiązaniom realizowanym przez połączenie technologii i usług architektonicznych.

 

EKOLOGIA

Naszym istotnym celem są wszelkie działania inżynieryjne mające wpływ na ochronę środowiska. Stosujemy energooszczędne wzornictwo i technologie, które pomagają obniżyć zużycie energii przez cały okres użytkowania budynków. Zwracamy uwagę na zastosowanie nietoksyczne materiałów, naturalnego światła i świeżego powietrza, starając się zapewnić przyjazne miejsce pracy. Koncentrujemy się również na na zmniejszaniu emisji CO2, poprzez zastosowanie materiałów ekologicznych.

 

NASZE USŁUGI

Oferujemy prace projektowe we wszystkich branżach, począwszy od opracowania koncepcji inwestycji do uzyskania pozwolenia na budowę oraz prace budowlane od wykonania rysunków szczegółowych poprzez niezbędne, kompleksowych prace budowlane po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy i technologii zapewniamy optymalną kombinację prac inżynieryjnych, uwzględniającą czynnik czasu, kosztów i jakości w celu spełnienia wymagań klienta.

 

KARIERA

Oferujemy pracę w stabilnej firmie z możliwością indywidualnego rozwoju zawodowego każdego pracownika. Proponujemy szkolenia zarówno specjalistyczne w każdej branży jak i ogólnorozwojowe niezbędne w codziennej pracy zawodowej.

Szeroko stosowane procedury wewnętrzne firmy w trakcie projektowania oraz budowy, opracowane na bazie wykonanych projektów w Japonii i na świecie pozwalają pracownikom na wnikliwą analizę wykonywanych prac zarówno na etapie projektowym jak i realizacyjnym i tym samym głęboki rozwój zawodowy.